[Sever - XMEN 2 - XMEN 3 ] TÍNH NĂNG CÀY XU GAME

03/01/2019


Tên hoặt động Hình ảnh NPC nhận nhiệm vụ Thông Tin chi tiết về xu và Exp

Tín Sứ

 • Vị trí: Thành Thành Đô 377/318 , Đại Lý 208/194
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Tín Sứ
 • Thời Gian : các giờ trong ngày
 • Hoàn Thành :
 • + 30 tỷ Exp  
 • + 2 Hành Hiệp Lệnh
 • + 1 Ngọc Trùng Luyện
 • + 2 Kim Liên Hoa
 • + 1 Tín Sứ Bảo Rương = 10xu/1 cái
 • * Mỗi nhân vật chỉ đi được 2 lần/1ngày
 • * Dùng Thiên Bảo Khố Lệnh có thể đi thêm 1 lần
 •  
Boss Sát Thủ
 • Vị trí: Thành Tương Dương 188/200 và các thành thị khác
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Săn Boss Sát Thủ 
 • Thời Gian : các giờ trong ngày
 • Hoàn Thành : 
 • + 10 Tỷ Exp khi hoàn thành 1 nhiệm vụ
 • + 2 Hành Hiệp Lệnh
 • + 2 Kim Liên Hoa
 • + Sát Thủ Bí Bảo = 4xu/1 cái
 • * Mỗi nhân vật chỉ đi được 8lần/1ngày
 •  
Kiếm Gia
 • Vị trí: Tương Dương 195/201 truyền tống lên Thí Luyện Cốc
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Kiếm Gia 
 • Thời Gian : các giờ trong ngày 
 • Hoàn Thành : 
 • + 500 triệu Exp /1 ải và 1 Bảo Rương Kiếm Gia
 • + Ải Cuối Long Cữu Thiên nhận đc :
 • + 1 Bảo Rương Bạch Kim
 • + 10 Hành Hiệp Lệnh
 • + 20 xu
 • + 10 Kim Liên Hoa
 • + Bảo Rương Kiếm Gia = 5xu/1 cái
 • + 20 Tỷ Exp khi thắng ải cuối
 • * Mỗi nhân vật chỉ đi được 3 lần/1ngày
 •  
Vượt Ải
 • Vị trí: Thành Tương Dương 188/200 và các thành thị khác
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Vượt Ải
 • Thời Gian : các giờ trong ngày
 • Hoàn Thành : 
 • + Ải cuối 20 tỷ Exp 
 • + Qua mỗi ải nhận 2 Tỷ EXP
 • + 1 Kim Liên Hoa
 • + Bảo Rương Vượt Ải = 5 xu/1 cái
 • * Mỗi nhân vật chỉ đi được 2 lần/1ngày
 • * Dùng Long Huyết Hoàn có thể đi thêm 1 lần
Viêm Đế
 • Vị trí: Biện Kinh 214/198 và các thành thị khác
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Viêm Đế
 • Thời Gian : 14h25, 16h25, 18h25, 20h25, 22h25
 • Hoàn Thành : 
 • Tỷ Exp/ 1 ải 
 • Giết Người 4 Tỷ EXP/1 người
 • Thắng Ải Cuối : 20 tỷ Exp và xác xuất rơi các vật phẩm
 • + Bảo Rương Bạch Kim
 • + Bảo Rương Vàng Rồng
 • + 10 Kim Liên Hoa
 • + Viêm Đế Bí Bảo = 10 xu/1 cái
 • *Mỗi nhân vật có thể đi full 5 lần trên 1 ngày
 •  
Vận Tiêu
 • Vị trí: Tương Dương 199/201 truyền tống lên Nguyệt Ca Đảo
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Vận Tiêu
 • Thời Gian : các giờ trong ngày
 • Hoàn Thành : 
 • + 20 tỷ Exp 
 • + 1 Hộ Tiêu Lệnh = 5xu/1 cái
 • + 2 Hành Hiệp Lệnh
 • + 1 Kim Liên Hoa
 • + 100 Vạn lượng
 • * Mỗi nhân vật chỉ đi được 5lần/1ngày
 • * Dùng Hỗn Nguyên Linh Lộ mới có thể Vận Tiêu . 
Boss Hoàng Kim
 • Vị trí: toàn bản đồ thế giới
 • Chức năng: Boss Đại Hoàng Kim
 • Thời Gian : 9h, 12h , 16h, 23h,
 • Hoàn Thành : 
 • 25 tỷ Exp /  Team giết , xung quanh boss nhận 15 Tỷ Exp
 • Random vật phẩm :
 • + 15 Hành Hiệp Lệnh
 • + 1 Thiên Bảo Khố Lệnh 
 • + 2 Bảo Rương Bạch Kim (ramdom)
 • + 1 Bảo Rương Boss = 40 xu/1 cái
 • + 10 Ngọc Trùng Luyện
 • + 10 Kim Liên Hoa
 • + 50 Tiền Đồng
 • + 1 Bảo Rương Vàng Rồng
 • và 1 số vật phẩm có giá trị khác...
Phong Lăng Độ
 • Vị trí: Phong Lăng Độ bến 1 , 2 , 3
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ Phong Lăng Độ
 • Thời Gian : các giờ chẳn trong ngày
 • Hoàn Thành : 
 • 20 tỷ Exp khi hoàn thành mỗi chuyến đi  
 • + 10 Bảo Rương Bạch Kim
 • + 10 Bảo Rương Vàng Rồng
 • + 1 Bạc Nén = 5000 xu
 • + Bảo Rương Thủy Tặc = 10xu
 • + 10 Hành Hiệp Lệnh
 • + 2 Ngọc Trùng Luyện
 • + 10 Kim Liên Hoa

Chiến Trường

Tống Kim 

 • Vị trí: Điểm Báo Danh ở Tương Dương và Chu Tiên Trấn
 • Chức năng: Tiếp nhận vào Chiến Trường Tống Kim 
 • Thời Gian : 11h, 13h, 15h, 17h, 21h, 23h 
 • Hoàn Thành :
 • *Yêu Cầu trên 2000 điểm
 • Bên Thắng : 150 tỷ Exp + 80 xu + 40 HHL + 2 Ngọc Trùng Luyện + 2 Kim Liên Hoa
 • Bên Thua : 100 tỷ Exp + 40 xu + 20 HHL + 1 Ngọc Trùng Luyện + 1 Kim Liên Hoa
 • -----------------------

**Đánh Boss Vàng Tống Kim :

Đặc Thám Bảo Rương = 10xu/1 cái

 • * Lưu ý : Điểm tích lũy Tống Kim đổi thưởng
 • 12.000 điểm = 12 tỷ Exp
 • 12.000 điểm = 20 xu (không khóa)
 • và có thể đổi thêm tiền vạn, phi tốc, lệnh bài tống kim ....
 • Tại NPC Quan Quân Nhu (trong chổ báo danh)

Dã Tẩu

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Vị trí: tất cả các thành thị và thôn trấn
 • Chức năng: Tiếp nhận nhiệm vụ hằng ngày
 • - Hoàn thành 10 nhiệm vụ :
 • + 50 tỷ EXP + 50 xu
 • - Hoàn thành 20 nhiệm vụ :
 • + 100 tỷ EXP + 100 xu
 • - Hoàn thành 30 nhiệm vụ :
 • + 150 tỷ EXP + 150 xu

Công Thành Chiến

CÔNG THÀNH CHIẾN TỐI THỨ 6

CÁC BANG CHỦ LƯU Ý NỘP KHIÊU CHIẾN LỆNH VÀ BÁO DANH TRƯỚC 19H

 • Thời Gian báo danh : 18h đêm
 • +BQT sẽ cho phần thưởng trên Facebook
 • **Chúc các bạn đánh CTC vui vẻ !!

Quả Hoàng Kim


Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Vị trí: Chiến Long Động 
 • Thời Gian :  12đến 12h15 và 19h đến 19h15
 • Các bạn chỉ cần tiềm quả và nhặt , trong quả có chứa :
 • + 1 Bảo Rương Vàng Rồng
 • (Mở ra random được 1 mặt nạ + kỹ năng 15x)

Boss 

Côn Lôn Tam Thánh

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Vị trí: Cổng PK Biện Kinh  197/202
 • Thời Gian :
 • Sáng : 10h 
 • Trưa  : 12h30 
 • Tối     : 19h30 + 22h15
 •  
 • Hoàn Thành : 
 • + Kết thúc boss 150 tỷ Exp , xung quanh 100 tỷ Exp
 • + 20000 Tiền Đồng
 • + 100 Event 1 xu 
 • + 100 Event 2 xu
 • + 100 Bảo Rương Bạch Kim
 • + 5 Bảo Rương Vàng Rồng
 • + 1 Minh Phượng Lệnh
 • + Bảo Rương Boss = 40 xu /1 cái
 • + Vô số những vật phẩm giá trị khác

Boss

Lý Bạch Kiếm Tiên

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Vị trí: Ba Lăng Huyện 189/206 
 • Thời Gian : 19h30 tối hằng ngày 
 • Hoàn Thành : 
 • + Kết thúc boss 300 tỷ Exp , xung quanh 200 tỷ Exp
 • + 400 Tiền Đồng
 • + 200 Event 1 xu 
 • + 200 Event 2 xu
 • + 20 Bảo Rương Bạch Kim
 • + 10 Bảo Rương Vàng Rồng
 • + 2 Minh Phượng Lệnh
 • + Bảo Rương Boss = 40 xu /1 cái
 • + Vô số những vật phẩm giá trị khác

Bảo Rương Thần Bí

 

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Vị trí: Chiến Long Động (183/191)
 • Thời Gian :  20h đến 20h15
 • Tất cả AE đều mở Rương được , riêng acc chữ trắng không mở được trong 15 phút : (random)
 • + Kim Lệnh
 • + Mộc Lệnh
 • + Thủy Lệnh
 • + Hỏa Lệnh
 • Thổ Lệnh
 • + 10 Tỷ Exp
 • + 15 Tỷ Exp
 • + 20 Tỷ Exp
 • + 25 Tỷ Exp
 • + Vô số những vật phẩm có giá trị khác ...

Câu Cá 

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Vị trí: Dương Châu­ 212/193 
 • Chức năng: Đứng trên cầu bạn có thể Câu cá thư giản .  
 • + Nàng Tiên Cá : 5 tỷ exp
 • + Tôm : 2 tỷ exp
 • + Mực : 1,4 tỷ exp
 • + Cá Sấu : 1,2 tỷ exp
 • + Cá Rồng : 1 tỷ exp
 • + Cá Mập : 800 triệu exp
 • + Cá Hồng : 500 triệu exp
 • * Lưu ý :
 • Chỉ có Lưới Đánh Cá mới ra được Nàng Tiên Cá 
 • Chỉ có Nàng Tiên Cá mới ăn ra được vật phẩm 

Chủ Sòng Bầu Cua 

(Đóng)

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Vị trí: Tương Dương 198/201 
 • Chức năng: Đánh Bạc Xuyên Lục Địa 
 • Thời Gian : 14h đến 17h , 22h đến 9h sáng hôm sau .
 • Cách Chơi : Đặt Bầu, Tôm, Cua, Cá, Gà, Nai
 • Mỗi lần đặt tiền đồng tối đa 100 xu
 • 1 Phút sổ 1 lần 
 • * Mỗi nhân vật được đặt nhiều lần , trúng hệ thống tự + xu vào rương của nhân vật .
 • * Lưu ý : trong lúc chơi bầu cua không giao dịch hoặt out acc . 

Hoa Sơn Luận Kiếm

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Vị trí: Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường (325/224)
 • +Thời Gian : 
 • +Thứ 2 đến thứ 6 :
 • - Sáng : 10h đến 10h45
 • - Tối : 22h đến 22h45
 • +Thứ 7 và chủ nhật : 
 • - Sáng : 10h đến 10h45
 • - Trưa : 15h đến 15h45
 • - Tối : 22h đến 22h45
 • + Báo Danh : tốn 100xu
 • Lưu ý : Trên 10 người báo danh mới cho thi đấu
 • -------------
 • - Vào chung 1 bản đồ chiến đấu , tất cả đánh loạn xạ , ai là người cuối cùng sống sót sẽ giành chiến thắng .
 • - Nhận được phần thưởng 1000 xu
 •  

Event Top Tống Kim 

THƯỞNG TOP TỐNG KIM

10 NGƯỜI TOP CAO NHẤT TÍNH THEO BẢN SẾP TRÊN TAP ~

 • Thời Gian : 21h đêm
 • Các ngày thứ 3 , 5 , 7 và chủ nhật
 • + TOP 1 2 3 :       2000 xu
 • + TOP 4 5 6 :       1000 xu
 • + TOP 7 8 9 10 :  500 xu
 • **Chúc các bạn đánh Tống Kim vui vẻ !!
 • ** Lưu ý :
 • Post điểm Khóa Acc
 • Giết quá 300 NPC không tính TOP

BQT Võ Lâm Xmen - Siêu Nhân kính bút !!

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.